هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کابوس ...

                                                  

                                                                        

                                                   

                                   کابوس ...

                                   رویای ِ دست هائی است ...

                                   که نیست ...

                                                                  

                                                                      

                                                                        

                                                                                   

                                                                         

                                                                                     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠