هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بازگشت ...

                                                 

                                                        

                                                      

                                در این  خدائی ِ  شیطان  ... ،

                                خدا ... ،

                                به  خود  آ  ...

                                             

                                                     

                                                                  

                                                                      

                                                                 

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠