هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هیچکده ( ره )

                                                                    

                                                                 

        این  بوس و بغل  است که آدم را زنده نگه داشته است ...

                                                                          

                                                                              

                                                                          

                                                             

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠