هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترادُف ...

                                                   

                                                               

                                                              

                             -  این َم  بهشت ...

                             :  ﺒَﮬ ، شت ... !

                                                                            

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                        

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠