هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناچاری ...

                                                        

                                                             

                                                          

                                   شانه ات  ...

                                   بُغضی  چند  ... ؟

                                                             

                                                                

                                                                              

                                                                        

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠