هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ژانر ...

                                                           

                                                                 

  

                               تنهائی ...

                               خیلی نامرد است ...

                                                                         

                                                                             

                                                       

   خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                                             

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠