هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

داستان ِ کوتاه ...

                                                    

                                                          

            توی ِ  " یکی بود یکی نبود " ِ  شروع ِ  همه ی ِ  قصّه ها ... ،

            برای ِ  یه  تنها ...

            قصّه  با  همون  گفتن ِ  " یکی نبود "  تموم میشه ...

                                  

                              

                          

                   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠