هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دست هام ...

                                              

                                                      

                                                

                            گیر ِ دستی َ ام   که ...

                            دست گیری َ ام  کند ...

                                          

                                 

                       

                                      

                          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠