هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عریضه ...

                                                      

                                                         

                            غزل و نثر ...

                            سپید ...

                            وزن  و  عروض ...

                            من نمی دانم ... ،

                            عرض  می کنم  :

                            دل َم ...

                            بی قافیه  تنگ  است ...

                                   

                                           

                                         

                           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠