هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دعای ِ تسلسل ...

                                         

                                                          

                     خدایا ...

                     خودت  ما  رو  از دست ِ  خودت  نجات  بده ...

                  

                      

                      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠