هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قبض ِ روح ...

                                                        

                                                       

                     عزرائیل جان ...

                     قبض لازم نیست ... ،

                     روح نمانده برای َم ... ،

                     لطفا ...

                     فقط اسم َم را خط بزن ...

                            

               

                           

                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠