هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مدرنیته ...

                         

                         

                  

                    خدا وکیلی ...

                    به نکیر و منکر خواهم  گفت :

                    من ...

                    فقط  در حضور ِ وکیل َم حرف خواهم زد ...

                          

                       

                

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠