هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

         

        

          

          

               می‌رسی به جایی که خسته‌گی‌ات هم از خسته‌گی درد می‌کند ...
     
     
       
         
        
          
          
        
       
         
        
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٦