هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی‌دلیل ...

         

         

           

              

                هرکس دلیلی دارد و به دلیل توست که من دلیلی ندارم ...
     
         
             
          
         
            
          
            
            
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦