هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتخاب و منتخب ...

                   

         

          

                   عشق در تفاوت است. که  بر گزیده‌ایم یا ...

                   برگزیده  ایم ...

     

       

     

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦