هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مقصر ...

         

        

       

                        آدم تقصیر خداست ...

     

     

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٦