هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درست ...

         

        

            

       آدمی که اشتباه می‌کند ماهیتی شبیه به ماهیتی دیگر را انتخاب می‌کند . شبیه‌ ، شبهه و

       اشتباه می‌آورد.همین‌ست که پای تو که در میان باشد آدم هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. غلط

       می‌کند امّا اشتباه نمی‌کند. هیچ‌کس شبیه تو نیست. هیچ‌کس شبیه تو نمی‌شود ...

    

        

        

        

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦