هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیر ...

            

            

           

                   فرق آدم‌ها در این‌ست که تقویم پیرشان می‌کند یا تقدیر ...

        

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦