هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غیر ...

                  

      

            

                                   در قلب من ...

                                   جای تو، بی‌جای غیر توست ...

       

              

        

         

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦