هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فال ...

              

          

                 

               مثل آن‌زمان که نیّت عشق می‌کنی ... تو دلهُره‌ی بازکردن فال حافظی

   

       

     

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ اسفند ۱۳٩٥