هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رنگ ...

          

            

             

            

          تنهایی نمود ِ رنگ به‌رنگ ِ کم‌داشتن است. نمود ِ رنگ‌به‌رنگ آن‌ی‌که کم‌ داری .

          رنگ بی‌قراری. رنگ ِ دل‌تنگی. رنگ ِ انتظار، رنگ ِ خیال. رنگ ِ تمنّا. رنگ ِ

          رنج. رنگ حسرت ... ،

          سیاه ِ بی‌قراری ، کبود ِ دل‌تنگی ، خاکستری ‌ِ انتظار ، سپید ِ خیال ، زرد ِ تمنّا ،

          نارنجی ِ رنج، سرخ ِ حسرت ... ،

          رنگین‌کم‌آن ِ تنهایی ...    

          

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥