هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کرامت ...

         

        

            

               کرامت این‌ست که خورشید هر طلوع جسارت پرده‌ها را می‌بخشد ...

        

        

         

       

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥