هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم‌راه ...

          

         

            

                 گم کرده‌ایم . من راه زندگی را . مرگ راه من را ...

       

         

        

        

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥