هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عدالت ...

        

         

         

                        گاهی عدالت عادلانه نیست ...

 

           

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥