هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عشق ...

         

          

                 

                   عاشقی یعنی یک‌نفر توی خنده‌های آدم خیلی معلوم باشد ...

     

    

       

       

       

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥