هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرصت ...

        

          

            

          در عمر ِ آدم فرصت‌ی هست که فقط یک‌بار پیش می‌آید امّا اگر از دست برود تا

         آخر عمرهزاران بار از دست می‌رود . حسرت یعنی همین . دل‌تنگی یعنی همین.

         تنهایی یعنی همین ...

    

       

        

        

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥