هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زخم ...

      

      

         

                      میان زخم‌های دل، کاری‌تر از زخم ِ امید نیست ...

     

         

       

         

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥