هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی‌پایان ...

      

        

          

          غم اگر به‌‌ آن‌جا برسد که از چشم‌ها خوانده شود دیگر نقطه‌ی پایانی نخواهد داشت .

          هزار بار هم که نقطه‌ی اشک در پایان آن بگذاری از سطر چشم‌ها خواهد افتاد ...

  

    

   

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥