هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

         

        

                

                                     واحد خاطره تو در ثانیه است ...

     

        

         

       

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥