هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی‌جواب ...

          

        

                

       تفاوت آدم‌ها در جوابی نیست که به آن رسیده‌اند. در سوالی‌ست که از آن پرسیده‌اند ...

        

          

        

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥