هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

  

    

      

          این حجم از دل‌تنگی وحشیانه‌تر از ذاتِ تنهایی‌ست. نه . این تنهایی نیست... ،

          این بی‌تویی است. من بی‌تو ام. من بی‌تو ام ...

    

    

    

   

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥