هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی حال ...

         

        

         

                    تنهایی کاری کرده که آینده هیچ‌وقت سراغ من نمی‌آید. می‌‌آید و یک‌راست

                    می‌رود پیش گذشته‌ام ...

     

       

     

     

       

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳٩٥