هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نفر ...

          

          

                        یک نفر آدمم، هزار نفر تنهام ...

         

        

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥