هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باران ...

    

   

        

                    کفش‌های تا به تا، شانه‌های تا به تا ... ،

                    باران بالای چتری که روی سر دونفر را پوشانده می‌خندد و می‌بارد ...

     

      

      

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥