هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهایی ...

         

      

              

                  آدمِ تنها مثل ماه می‌ماند. هیچ‌کس روی ِ همیشه تاریک‌ش را نمی‌بیند ...

    

       

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥