هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

   

  

 

   

               باید همین‌طور ساکت بنشینم . آخر میان این همه حسرت چه کسی حسرت ِ

               بوسه را باور می‌کند ... ؟

  

   

   

    

     

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥