هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گزاره ...

            

          

                 

          این‌که هوا سرد است با این‌که تن‌م گرم نیست خیلی فرق دارد . فرقی از ادبیّات تا

          ابدیّات. هوا سرد است گزاره‌‌ای اخباری‌ست امّا ...

          تن‌م گرم نیست گزاره‌ی تنهایی‌ست ...

        

          

          

         

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥