هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حرف اضافه ...

     

       

       

            

     تنهایی نقطه‌ی افتراق آدم‌هایی‌ست که در زندگی جا می‌افتند یا از زندگی جا می‌افتند ...
       
         
         
        
      
       
     
      
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥