هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

        

        

            

                        آن‌چنان دل‌تنگ‌م که ابر ،‌ آن‌چنان مردّد که باد ...

                        آن‌چنان خسته‌ام که صبر ، آن‌چنان مانده‌ام که یاد ...

    

     

     

      

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥