هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شانس ...

       

       

          

          شانس همان‌ست که با شاه‌کلید قفل در خانه‌ی بعضی‌ها را باز می‌کند و وارد می‌شود

          امّا با پاره‌سنگ شیشه‌ی پنجره‌ی خانه‌ی بعضی‌ها را می‌شکند و فرار می‌کند ...

      

       

       

      

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥