هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

       

     

       

       

                       تنهایی را خدا می‌گرید و مقدّر می‌کند ...

   

   

       

       

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥