هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تصمیم ...

       

        

          

         کاش یکی از ما زودتر به تصمیم‌ش برسد . یا مرگ به من ، یا من به زندگی ...

   

       

      

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥