هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ماه ...

       

       

         

       

            در ذهن ِ تاریک ِ من خیال ِ تو از جنس ماه است . انگار گرد‌پاره‌ای روزن ِ

            نور، روی پارچه‌ی بدسیاه ِ شب ...

     

      

      

      

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳٩٥