هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پرت ...

        

       

           

                    نبودن‌ت همه‌جا را گرفته ... ،

                    هرجا، هرچقدر هم حواس‌م را پرت می‌کنم بازهم می‌افتد کنار نبودن‌ت ...

      

      

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ مهر ۱۳٩٥