هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

         

        

              

              حسرت حریص نیست . دل را تکه‌تکه به دهان می‌برد ، سر ِ صبر می‌جَوَد و

              به ‌آرامی می‌بلعد ...

         

         

         

       

       

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ مهر ۱۳٩٥