هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

راه و بی‌راه ...

      

          

                

                  تنهائی یعنی جز تو راهی نداشتن امّا به تو راهی نداشتن ...
       
       
     
     
    
     
     
        
      
      
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٥