هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگی ...

              

           

            

             دل‌تنگی بوی برگ‌های نیم‌سوخته‌ی ته حیاط مدرسه‌ای قدیمی در یک روستای

             دور افتاده‌ست که تنها معلم‌ش پای تخته‌سیاه به شهر بزرگ فکر می‌کند ...

        

        

      

       

          

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٥