هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بدر ...

   

     

           

    اگر به انبوه ابر آسمان ابری می‌شود، این‌چنین‌که ماه‌ رخ نموده امشب آسمان ماه‌ی است ...
    
     
    
     
    
    
    
    
    
  
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٥