هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

    

    

     

                       تنهایی ِ من یعنی تمام خاطراتی که دارم با تویی است که ندارم ...

    

     

    

    

   

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٥