هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناکافی ...

       

       

        

                          چقققدر دل‌م عشق را می‌خواهد و ...

                          چققققدر دل ِ عشق مرا نمی‌خواهد ...

      

     

      

       

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥